1. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Özgür Yazılım Konferansındaydım

Ali Erdinç Köroğlu ve Oğuz Yarımtepe ile Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesinde buluştuk.

Bu arada Mustafa Akgül ve Ufuk Çağlayan hocamı da uzun bir aradan sonra yeniden gördüm. Necdet Yücel, Devrim Seral, Onur Tolga Şehitoğlu da diğer konuşmacılar idi. Ulrich Weigand’la da  almanca konuşma fırsatını buldum. Konferans öncesi ve sonrası misafirperverlik, özgür yazılım üzerine söyleşiler nedeniyle bayağı bir özgürlük havasına girdim. (Öz)/(gür)leştim, kilo aldım. Mutluyum, özgürüm. heyyooo!

Oğuz Yarımtepe ve ben bu yazının yazımı sırasında görünüyoruz.


14 Nisan 2010

Posted In: Gezegen

Ufukta Güneş Görünüyor

Bursa Özgür Bilişim Derneği olarak bir okulu daha donatmanın sevincindeyiz. Haberin ayrıntılarını http://www.nilufer.bel.tr/index.php?i=haber&id=532 okuyabilirsiniz. İlk defa Pardus ile tanışan 4-5 sınıf öğrencilerin hemen masaüstü resimlerini değiştirmeleri, ayarlarıyla ilgili değişiklik yapmaları bizi hem şaşırttı hemde mutlu etti. Geleceğin özgür bireylerin !!! yetiştirilmesi dileğiyle...

9 Nisan 2010

Google translate ile doland?r?c?l?k

Ço?unuz a?a??daki gibi doland?r?c?l?k e-postalar? alm??s?n?zd?r.

Biz ?u anda bizim metu.edu.tr Veri Taban? y?kseltiyorsan?z, Bu y?kseltmek i?in metu.edu.tr hesab?n?z? kapatabilirsiniz,senin metu.edu.tr hesap korumak i?in, ileri l?tfen Kullan?c? Ad? ve ?ifre E-posta ile customercare hizmetleri:
….@att.net


Bu eskiden ?ngilizce phishing (oltac?l?k diye ?evirilebilir) e-postas? atanlar?n Google translate’i ke?fetmeleri ile ba?lad?. Her ?lkeye kendi dilinde olta atmak ?ok ak?ll?ca bir fikirdi. Fakat bu arkada?lar?n Google translate’in T?rk?e’de ne kadar ba?ar?s?z oldu?u konusunda bir fikirleri yok. Yine de bilgisayar deyimleriyle konu?an insanlar?n anla??lmaz oldu?u varsay?m?yla yukardaki yaz?ya itibar edenler olabilir belki :).

Çeviri servisleri olduk?a yayg?n olarak kullan?lmaya ba?land?. Fakat malesef ba?ar?l? bir T?rk?e ?eviri motoru ?zerine ciddi bir projeyi finanse etmeye kimse yana?m?yor. 10 y?l kadar ?nce yabanc? bir firma T?rk?e’yle ilgili bir proje yapm??t? ve ?eviri motorlar?na T?rk?e’yi ekletmi?ti ve belli bir d?zeyde ba?ar? yakalam??t?, sonlar? ne oldu bilmiyorum. Var olan google translate gibi motorlar da istatistiksel ve kestirme y?ntemler kulland?klar? i?in T?rk?e’ye ?zg? zorluklarla ba?a ??kam?yor.

Birka? ay ?nce de “biz s?per ?eviri yap?yoruz, sizin d?nyan?n her yerinden insanlarla T?rk?e chat yapman?z? sa?l?yoruz” diyen bir adam ??km??t? televizyona. Ben de bir T?rk ?irketi ?eviri ile ilgileniyor demi?tim. Hemen web sayfalar?na girdim ve kar??ma Google translate ??kt?. 🙂

8 Nisan 2010

Posted In: ?eviri, bilgisayar, goggle translate, pishing, Ya?am

Hata Durumları

Hata raporlama sürecinde hataların durumları hakkında görüş bildirmemiz gerekir bunlar ve açıklamalarını şöyle sıralayabiliriz:

Yeni(New): Yeni bir hata raporlandığı ilk ilk olarak bu etiketle durur. Herhangi birisi inceleyip hakkında yorum yapana kadar bu şekilde kalır.

Doğrulandı(Verified): Hata QA ekibi tarafından doğrulandıysa bu geliştiricilere bildirilir. Eğer projenin QA ekibi yoksa bu işle direkt olarak geliştiriciler ilgilenir.

Ertelendi(Deferred): Hata çok acil değilse ve inşa edilmekte olan sürüme yetişmeyecekse düzeltilmesi ertelenebilir. Genelde bir sonra ki yamada bu tarz hatalar düzeltilebilir. Düzeltilmesi daha uzun sürecekse bu etiketle kalır ya da daha sonra hatırlatma(remind) ya da sonra(later) gibi etkiketler alır.

Atandı(Assigned): Proje lideri hatanın düzeltilmesi için belli bir geliştiriciye atama yaptığında bu etiket kullanılır.

Çözüldü(Fixed): Geliştirici hatayı çözdüğünü bu şekilde bildirir. QA ekibi teste başlar.

Hata Tekrarı(Duplicate): Eğer daha önce girilmiş bir hata raporu tekrarlanmışsa bu şekilde etiketlenir.

Yeniden Üretilemedi(Could not reproduce): QA ekibinin bildirdiği hata ile tekrardan karşılaşılamadıysa bu durum bildirilir. Duruma göre QA test aşamalarını kontrol eder ve hatayı tekrardan üretip geliştiriciye geri iletir.

Geri Bildirim(FeedBack): Geliştirici hatanın nasıl oluştuğu konusunda yeterince bilgilendirilmemişse bu etiketi kullanır. Hatanın oluşum süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiler aşama aşama geliştiriciye iletilmelidir.

Yeniden Açıldı(Reopen): Hata çözüldü olarak işaretlenmiş olmasına rağmen QA ekibi sorunun varlığını tespit ederse tekrardan bildirim yapar ve düzeltilmesi için çalışmalara başlanır. QA'in işi düzeltildiği söylenen hatanın düzeltildiğinden emin olmaktır.

Geçersiz(Invalid):
Hata olarak bildirilen sorun bir hata değilse geçersiz olarak işaretlenebilir. Genelde kullanıcılardan gelen eksik bilgiden kaynaklı sorunlar bu şekilde etiketlenir. Bu noktada topluluğa veya destek birimlerine pas atılır.

Kapalı(Closed): Eğer hatanın giderildiği QA ekibi tarafından onaylanırsa hata kaydı kapatılır.

7 Nisan 2010

Posted In: linux, qa, Quality Assurance, Quality control

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com