OOXML raporu

Ocak ay?nda b?l?m?m?ze TSE’den daha ?nceki OOXML g?r???n? de?erlendiren ve yeni g?r?? isteyen bir yaz? g?nderilmi?ti. Biz de k?sa s?re i?inde Internet’teki iki taraftan kaynaklar? ve di?er ?lke g?r??lerini okuyarak b?l?m g?r??? olu?turan bir rapor haz?rlam??t?k. Raporu da??tmad???m?z? farkettim. Buyrun: OOXML ODT? Bilgisayar M?hendisli?i g?r???

27 Mart 2008

Posted In: bilgisayar, teknik

Pardus 2008 – RootFS 0.21

As the new Pardus 2008 repo matures, it became hard to update Pardus 2008 – RootFS 0.1 to current packages by hand. So we’ve created a new rootFS with current packages for the developers. This new RootFS includes :

 • COMAR 2.0 alpha1, mudur 2.0 alpha2, PiSi 2.0 alpha3
 • ConsoleKit 0.2.10, PolicyKit 0.7, dbus 1.1.20 integration
 • hal 0.5.10
 • GCC 4.3.0
 • kernel 2.6.24.3 with bootsplash support
 • New service / init infrastructure, up-to-date system.base & system.devel

Pardus 2008-RootFS 0.1 can be dowloaded from here, all PiSi packages included in this rootfs and a bit more (like kernel-source) are here. You can use the setup procedure described here to use this rootFS.

Happy Hacking…

18 Mart 2008

Posted In: linux - fs, pardus planet (in English)

Pardus 2008 – RootFS 0.21

Pardus commit listelerini takip edenler bu sabah Pardus 2008 deposundaki hareketliliği farketmiştir – X.org ailesi depoda yerini almaya başladı.. Fakat yayınladığımız ilk rootfs’den beri temel sistemde o kadar çok değişiklik oldu ki, bu değişiklikleri elle yaparak temel sistemi güncel hale getirmek bayağı karmaşık olmaya başladı.. Biz de bu paketleri güncel taban sistemimiz üzerinde derleyip denemek, 2008 üzerinde geliştirme yapmak isteyen geliştiricilerimiz için yeni bir rootfs hazırladık. Bu rootfs’deki yeniliklerin başlıcaları şöyle :

 • COMAR 2.0 alpha1, mudur 2.0 alpha2, PiSi 2.0 alpha3
 • ConsoleKit 0.2.10, PolicyKit 0.7, dbus 1.1.20 entegrasyonu
 • hal 0.5.10
 • GCC 4.3.0
 • kernel 2.6.24.3 ve bootsplash desteği
 • Yeni servis altyapısı, yenilenmiş system.base ve system.devel

Pardus 2008 – RootFS 0.21′i buradan indirebilir, kurulum için bu adımları takip edebilirsiniz. Rootfs’i oluşturmak için kullandığımız paketler ise burada.

Biz bir dahaki sefere yepyeni YALI ve X.org’umuzla kurulabilen bir geliştirme sürümü hazırlamak için çalışmaya geri dönüyoruz, görüşmek üzere…

… Geçen seferki uyarılarımızı tekrarlamayı da unutmayalım : bu kök dosyasistemi, sadece sistem ve geliştirme araçlarını içeren bir mini taban sistemdir ve konsol seviyesinde paket derlemek dışında herhangi bir amaca hizmet etmez. Masaüstü kullanıcılarının ihtiyacı olan hiçbir yazılımı içermemektedir, geliştiricilerin üzerinde çalışması amacıyla oluşturulmuştur – dolayısıyla kurulması ve kullanılması birçok müdahale gerektirmektedir. Bu kök dosya sistemi henüz karşılaşılmamış bir çok hatayı içeriyor olabilir, sistemin deneme seviyesinde olduğu unutulmamalıdır. Aynı nedenlerle Pardus 2008 taban istemini oluşturan paketlerin hiçbiri Pardus 2007 sistemi üzerine kurulmamalıdır – tüm temel araç seti değiştiğinden bu paketler sisteminizin çalışmasını tamamen engelleyecektir..

18 Mart 2008

Posted In: linux - fs, Linux Gezegeni, pardus dünyası

Ders Notlarim

Ge?en yaz ODT?’n?n OpenCourseWare projesi i?in ders notu ?a?r?s? yapm??lard?. Ben de
yan?t vermi?tim. 2-3 hafta ?nce Programlama Dili Kavramlar? dersimi koyduklar?n? g?rd?m. Dersin 2/3’l?k k?sm?n?n notlar? var ve g?zel yan? uzaktan e?itim i?in T?rk?e haz?rlam?? olmam.
?ngilizce olarak yine “Bilgisayarl? Grafik” dersi notlar?m da ayn? yerde var. Ger?i bu dersin daha g?ncel OpenGL ?rnekli kopyas? dersi benden sonra verenler taraf?ndan b?l?m sayfas?nda geli?tiriliyor.
Proje g?zel bir proje. Ders i?erikleri Creative Commons’la a??l?yor. Ama ?u anda ders say?s? ?ok az ve dersler detays?z. ODT? gibi ?ngilizce e?itim yapan bir kurumda T?rk?e not pek ?remiyor tabii. Çevirme g?n?ll?lerini severek projeye dahil edeceklerini tahmin ediyorum.

13 Mart 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, Akademik

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com