“Your Brain on the Internet”

You have to be somebody, before you can share yourself (Jaron Lanier). 140 karakter (twitter) çağında blog yazılmaz, yazılsa da okunmaz. Okunsa da şanslıysanız bir iki satırı ya okunur ya okunmaz. İşte bu sebepledir ki ben diyeceğimi –ne olur olmaz diyerek- bir alıntı aracılığıyla ilk 68 karakterde dedim. Twitter nesli burada okumayı bırakıp başka bir gadget okumaya ya da başka mecralara akmaya başlayabilir, biz kalanlarla devam edelim.

26 Ocak 2011

Posted In: Genel, Gezegen, internet, social networks

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com