QA


QA, Quality Assurance departmanı ürünün toplam kalitesinin ve müşteriye uygunluğunun arttırılmasıyla ilgilenir. QA Ürün veya hizmetlerin düzenli olarak farklı açılardan gözetlenmesini yapar ve kalitenin arttırılması için çalışır. QA ekibi bulunan hataların raporlanması ve düzeltilmesinin takibini yapar. Görevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Bu süreçlerin uygulanmasında gerekli uygulamaları(yazılım) kullanırlar veya bizzat kendileri geliştirilmesi için çalışırlar. Acil durumlarda ürün veya hizmete müdahele ederek bakıma alınmasını sağlayabilirler.

Kullanıcı beklentilerini ölçmekte QA'in görevleri arasındadır. Çünkü beklentileri bilmeden bu beklentileri karşılamak için neler yapılması gerektiği bilinemez. Kaliteye ulaşılmasında en sık kullanılan yöntemlerden birisi Shewhart Cycle'dır. İkinci dünya savaşı sonrası dönemde Dr. W. Edwards Deming tarafından geliştirilen bu yöntem 4 aşamadan oluşur:

Plan - Amaçlanan hedefe ulaşmada gerekenlerin ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi,
Hareket - Belirlenen süreçlerin uygulamaya konulması,
Kontrol - Uygulanan süreçlerin takip edilerek analizinin yapılması,
Eylem - İstenilenlere ulaşılmamışsa gerekli değişikliklerin yapılması.

QA bu süreçler boyunca çeşitli bilgilerden ve geri dönüşlerden faydalanmak zorundadır. Elde edilecek ürün için gerekli iş ve malzemelerden ürünün üretilmesinin ardından gelen kullanıcı şikayetlerine kadar bir çok veri değerlendirilmek zorundadır.

26 Mart 2010

Posted In: linux, qa, Quality Assurance, Quality control, Shewhart Cycle

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com