Scientific Linux için OpenKM ve JBoss Paketi

OpenKM nedir?

JBoss nedir?

Bize gerekli paketi buradan indiriyoruz. Daha sonra Scientific Linux’ta rpm paketlerinin yapılabilmesi için öncelikle;

# sudo yum install rpm-build rpmdevtools

# mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}

# echo ‘%_topdir %(echo $HOME)/rpmbuild’ > ~/.rpmmacros

# cp ~/OpenKM-5.1.10_JBoss-4.2.3.GA.zip ~/rpmbuild/SOURCES/

# nano -w ~/rpmbuild/SPECS/openkm-jboss.spec

İçine de aşağıdakini yapıştırıyoruz;

Name:           jboss
Version:        4.2.3.GA
Release:        1%{?dist}
Summary:        OpenKM ve Jboss

License:        GPL
URL:            http://openkm.com
Source0:        http://sourceforge.net/projects/openkm/files/5.1/OpenKM-5.1.10_JBoss-4.2.3.GA.zip
BuildRoot:    %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)

%description
OpenKM  ve JBoss kurulum paketi.

%prep
%setup -q
%build

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/jboss-4.2.3.GA
cp -R * $RPM_BUILD_ROOT/opt/jboss-4.2.3.GA

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%files
%defattr(-,root,root,-)
/opt/jboss-4.2.3.GA
%doc

%changelog

Son olarak paketi rpm yapabilmek için;

# rpmbuild -ba openkm-jboss.spec

Her şey yolunda gittiyse herhangi bir hata çıktısı almadan paketimiz ~/rpmbuild/RPMS dizini altında olacaktır. Kurulumu test amaçlı yapabilirsiniz, jboss-4.2.3.GA dizini /opt altında yer alacaktır.


5 Kasım 2012

Posted In: gnu, jboss, linux, management, manager, openkm, package, rpm, scientific linux, tech

Infinality

Font rendering’e yapılacak en büyük lütuf mevcut dağıtımınıza Infinality‘nin freetype yamalarını kurmak olacaktır. Dağıtımınız için hazır bir paket büyük bir ihtimalle olmayacaktır, indirmek için;

  1. x86_64
  2. i386

Dosyayı /etc/fonts dizini içine açıyoruz ve dikkat etmemiz gereken en öneli husus fontconfig-infinality adında bir alt dizin olmaması. Ardından  /etc/fonts/conf.d/ dizini içinde 52-infinality.conf symlink’i olup olmadığına bakıyoruz, varsa tüm işimiz bitmiştir.

Ayarlar için /etc/fonts/infinality/infinality.conf dosyası içindeki yönlendirmelere göre istediğmiz sonucu alana kadar kurcarlıyoruz. Ayar dosyası ile uğraşmak istemiyorsanız infinality klasörü içindeki infctl.sh dosyasını ;

# sudo sh infctl.sh setstyle

şeklinde çalıştırarak öntanımlı ayarlardan birini seçebilirsiniz.


2 Kasım 2012

Posted In: font rendering, freetype, gnu, infinality, linux, tech

Samsung Unified Driver

Samsung’un itina ederek fakat sürücüleri ve kurulumu için bir o kadar da özensiz sunucular hazırladığı yazıcılarını, GNU/Linux ortamında kurmak kimi vakit kolay gibi gözüken kimi vakit de insanı feveran ettiren bir hal alması, Samsung’a teşekkürname belgesi hazırlamama neden oluyordu.

Gelelim bu mihnetten kurtulmanın kısa ve bir o kadar da kolay aşamasına;

  1. Samsung Unified Driver 4.00.36
  2. Dağıtımınızdan libstdc++, libjpeg6 ve sane paketlerini kuruyorsunuz.

Sürücüyü indirerek muvafık gördüğümüz bir dizine açıyoruz. Ardından bize -eğer elimizde tarayıcı yoksa- kopyalamamız gereken dosyaları şu şekilde;

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/backend/mfp /usr/lib(ya da lib64)/cups/backend/

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/filter/* /usr/lib64/cups/filter/

# cat cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/ppd/(yazıcı modeliniz).ppd | gzip -9 > (yazıcı modeliniz).ppd.gz

# sudo mkdir /usr/share/cups/model/samsung

# sudo cp (yazıcı modeliniz).ppd.gz /usr/share/cups/model/samsung/

http://localhost:631 adresine girerek yazıcınızı ekliyor ve en güzelinden bir test sayfası yazdırıyorsunuz. Eğer bu yazıcıyı paylaşmak istiyorsanız yapmanız gereken ayarlar da;

LogLevel warn

SystemGroup wheel

Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS
BrowseAddress @LOCAL
BrowseLocalProtocols CUPS
DefaultAuthType None
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption IfRequested

<Location />
Order allow,deny
Allow all
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>

Geriye kalan ayarlara ise dokunmuyorsunuz ve işiniz bitiyor. Son olarak elinizde hem tarayıcı hem yazıcı olan işlevsel bir ekipmanınız mevcut ve bunun tarayıcı kısmını da kullanmayı düşünüyorsunuz;

sudo cp cdroot/Linux/noarch/at_root/etc/sane.d/smfp.conf /etc/sane.d/

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so

Son olarak  /etc/sane.d/dll.conf içine smfp yazarak sürücüyü aktif hale getiriyoruz ve işlemimiz, bize verilen zahmet bitiyor.


1 Kasım 2012

Posted In: driver, gnu, linux, printer, samsung, scanner, sürücü, tarayıcı, tech, unified, yazıcı

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com