Fedora 20 Adım Adım Laravel Kurulumu

Hepinizin malumu Laravel şu an en popüler php frameworklerinden biri. İnternette Ubuntu için oldukça fazla anlatım mevcut olmasına rağmen Fedora'da oldukça kısıtlı ve eksik. Böyle olunca lamp kurulumundan başlayarak adım adım anlatalım dedik. Hadi başlayalım.

1.LAMP KURULUMU

   1.1 Apache Kurulumu

      Paket Yöneticisi Güncellenir

      #sudo yum update

      Apache web sunucusu kurulur

      #sudo yum install httpd

      Web sunucusu çalıştırılıp kontrol edilir

      #sudo service httpd start

      Tarayıcı'ya http://localhost yazılırsa şöyle bir şey çıkması lazım


     1.2 Mysql Kurulumu

       Mysql Kurulur ve başlatılır

       #sudo yum install mysql mysql-server       #sudo service mysqld start       


       Mysql Güvenli Kurulum betiği çalıştırılır

      #sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
     
      Aşağıdaki gibi sorulara cevap verilir.


/usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: komut yok

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): Burada enter'a basıyoruz
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

     1.3 PHP Kurulumu

       Php ve gerekli modülleri yüklenir

       #sudo yum install php php-mysql php-mcrypt 
         (mcrypt paketi kurulmazsa laravel kurulumunda hata verebilir)    

     1.4 Sistem Açılış Ayarları

       Aşağıdaki komutları yazarak http ve mysql servislerinin sistem açıldığında otomatik açılmasını sağlıyoruz
        #sudo chkconfig httpd on
        #sudo chkconfig mariadb on     1.5 Php Testi

       Nano Editörü yüklenir

       #sudo yum install nano
       #sudo nano /var/www/html/info.php

       Açılan editöre aşağıdaki kod kopyalanır

     
             <?php 
             phpinfo(); 
            ?>

        Kaydedilip çıkılır. Apache yeniden başlatılır

         #sudo service httpd restart

        Tarayıcı'ya http://localhost/info.php yazılırsa şöyle bir şey çıkması lazım2.LARAVEL KURULUMU

  Terminalde şu komutu yazıyoruz

   #sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  

  Composer.phar dosyasını çalıştırılabilir dosyalar klasörüne atıyoruz.

   #mv composer.phar /usr/local/bin/composer

  Html Klasörümüze gidiyoruz

   #cd /var/www/html
   #composer create-project laravel/laravel proje-isminiz
   #cd proje-isminiz
   #composer install
   #cd ..
   #sudo chmod -R 777 proje-isminiz
   
   Tarayıcı'ya http://localhost/deneme/public/ yazdığınızda aşağıdaki ekran gelmesi lazım. Gelmiyorsa SElinux engelliyordur. Kaldırmak için
    #nano /etc/selinux/config 
    Bu dosya içerisinde yer alan SELINUX=enforcing yazan satırı SELINUX=disabled veya permassive olarak değiştiriyoruz  ve dosyamızı kaydediyoruz.


   

27 Eylül 2014

Posted In: fedora, Gezegen, kurulum, laravel, linux

Zpanel’da Roundcube WebMail Kullanıcı Şifre Değiştirme Plugin ayarları

Açık kaynaklı sunucu panelleri arasında zpanel en çok hoşuma giden oldu. Bir dostuma kurduğum sunucuda açılan maillerin kullanıcılarının WebMail üzerinde şifrelerini değiştiremediklerini öğrendim. Küçük bir araştırmadan sonra bir plugin aktifleştirmem gerektiğini anladım. Panelden panele epeyce farklı çözümler var ancak en güzel çözüm doğrudan sql çözümünü kullanmak.

Öncelikle /etc/zpanel/panel/etc/apps/webmail/config altında main.inc.php dosyasını editörümüzle açıyoruz.
$rcmail_config['plugins'] = satırını bulup aşağıdaki gibi düzeltiyoruz.

$rcmail_config['plugins'] = array('password');

daha sonra /etc/zpanel/panel/etc/apps/webmail/config altında db.inc.php dosyasını editörle açıp aşağıdaki satırı bulup tırnak işaretleri arasındaki bağlantı cümleciğini kopyalıyoruz.


$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://root:<şifreniz>@localhost/zpanel_roundcube';


sonra  /etc/zpanel/panel/etc/apps/webmail/plugins/password altında config.inc.php.dist dosyasını bulup 

#cp config.inc.php.dist config.inc.php

komutu ile kopyalıyoruz ve editörle açıyoruz.

1- Driver olarak sql kullanacağız.

$rcmail_config['password_driver'] = 'sql';

2. db.inc.php dosyasından kopyaladığımız cümleciği aşağıdaki kısma yapıştırıyoruz ancak sonunu zpanel_postfix olarak değiştiriyoruz. !önemli

$rcmail_config['password_db_dsn'] = 'mysql://root:<şifreniz>@localhost/zpanel_postfix';

3.query kısmınıda aşağıdaki gibi düzenliyoruz

$rcmail_config['password_query'] = 'UPDATE `mailbox` SET `password` = %c WHERE `username` = %u';

Kullanıcılar Kişisel ayarlar kısmında parolalarını değiştirebilirler.


2 Nisan 2014

Posted In: Gezegen, linux, roundcube, zpanel

Centos Network aygıtı eklemek ( Adding network device)

CentOS minimali ilk kurduğunuzda sizi bir süpriz bekliyor olabilir. Ağ kartınız takılı olmasına rağmen

#ifconfig

komutu ile eth0 gibi bir aygıt göremiyorsanız aşağıdaki yolu kontrol edin:

# cd /sys/class/net/arayüz_adiniz_eth0_olabilir

daha sonrada ifcfg-eth0 dosyasını güncelliyoruz


# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# vi ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
HWADDR=00:0c:29:7c:25:77
NM_CONTROLLED=yes
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
TYPE=Ethernet
IPV6INIT=no
USERCTL=no
DNS2=195.175.39.40
DNS1=195.175.39.39
IPADDR=192.168.1.6
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1


4 Ekim 2013

Posted In: Gezegen, linux, network

Linux isc Dhcp Server da 5651 Logu tutma

5651 sayılı yasaya göre toplu kullanım alanlarında dhcp.leases loglarını "ip" "başlangıç zamanı" "bitiş zamanı" "mac-adresi" başlıkları altında tutmamız gerekiyor. bu işlem için yazılmış bir çok uygulamayı inceledim ancak istediğim gibi bir uygulama bulamayınca kendim bir tane yazayım dedim. Uygulamayı python 2.7 de yazmayı seçtim. öncelikle /var/lib/dhcpd/ altındaki dhcp.leases dosyasını inceleyelim.


 The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.

# This lease file was written by isc-dhcp-4.1.1-P1lease 192.168.80.255 {

  starts 4 2013/04/25 14:17:15;

  ends 4 2013/04/25 14:17:22;

  tstp 4 2013/04/25 14:17:22;

  cltt 4 2013/04/25 14:17:15;

  binding state free;

  hardware ethernet e4:1f:13:3f:36:e1;

  uid "\001\344\037\023?6\341";

}

lease 172.16.5.134 {

  starts 0 2013/04/28 21:31:05;

  ends 0 2013/04/28 23:11:05;

  tstp 0 2013/04/28 23:11:05;

  cltt 0 2013/04/28 21:31:05;

  binding state active;

  next binding state free;

  hardware ethernet 00:e0:8e:26:67:39;

  uid "\001\000\340\216&g9";

  client-hostname "zaphyros";

}

gördüğünüz gibi lease dosyamızın içinde lease ile başlayan elemanlar ve altında değerler var. öncelikle dosyayı open("dhcpd.leases", "r") kodu ile okuyoruz ve her bir lease'i bir list'e atıyoruz daha sonrada her lease'i başka bir child list'e atıyoruz. Child listimizin 0,1,2,6 numaralı elemanları istediğimiz bilgiler. Bunlarıda belirli bir düzenle ve zaman bilgisi ekleyerek bir text dosyasına yazdıracağız.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: iso-8859-15 -*-

#Dosyamızı yüklüyoruz
dosya = open("dhcpd.leases", "r")
osman = dosya.read()

#Çift tırnakları ve ihtiyacımız olmayan diğer karakterleri temizliyoruz.
osman = osman.replace('"','')
osman = osman.replace('{',';') # şu şekilde olan satırı "lease 192.168.80.255 {" şöyle yapıyoruz "lease 192.168.80.255 ;" çünkü alt satırlarda ";" karakteri ile split edeceğiz
osman = osman.replace('}','')
osman = osman.replace('P1',';')
osman = osman.replace('hardware ethernet ','')
osman = osman.replace('\n','')
osman = osman.replace(' ','')

#listim listesine dhcp.lease lerimizi alıyoruz
listim =osman.split("lease")

#datetime modülünü yüklüyoruz
import datetime
bugun = datetime.date.today() #bugünün tarihini bugun değişkenine alıyoruz
name = "dhcp_log_zaman_"+str(bugun)+".txt" #text dosyamızın adını belirledik
dosya = open(name,"w") #doyamızı yazılabilir formda oluşturuyoruz

#Dosyamızın görsel olarakta 4 sütundan oluşması için öncelikle başlıklarımızı yazıyoruz
dosya.write(" IP ADRESI\t\t\t\tBASLANGIC\t\t\t\t\tBITIS\t\t\t\tMAC ADRESI\n")
dosya.write("----------------\t\t--------------------------\t\t\t--------------------------\t\t-------------------\n")

#i değişkenini listenin o anki elemanı için j değişkeninide listenin tüm elemanları için tanımladık
i=1
j=len(listim) #listemizin toplam eleman sayısı

#döngümüz başlasın
while i < j:
child=listim[i].split(";") #her bir lease 'i kendi içerisinde child isminde bir listeye ";" karakteri ile ayırıyoruz.
k=0
m=len(child)-2 #bazı lease loglarında 9 eleman varken bazılarında 7 eleman olduğundan toplam eleman sayısını 2 azalttık
#ikinci döngümüz başlasın
while k<m:
print child[0],"\t\t\t",child[1],"\t\t\t",child[2],"\t\t\t",child[6] # Bu satır ile ekranada yazdırabilirsiniz. Bu satıra serverda kullanmaya başlayınca ihtiyacınız olmayacak

dosya.write(child[0]) #ip adresi
dosya.write("\t\t\t") #3 tab boşluk bırakıyoruz
dosya.write(child[1]) #başlangıç zamanı
dosya.write("\t\t\t")
dosya.write(child[2]) #bitiş zamanı
dosya.write("\t\t\t")
dosya.write(child[6]) #mac adresi
dosya.write("\n") #satırbaşı
k+=1
i += 1
dosya.close()
isterseniz uygulamamız için birde cron oluşturalım böylece günlük olarak txt dosyalarımız oluşmuş olacak. Bu dosyalarıda bellirli zaman aralıklarında yedekleyip TİB'in zaman damgası ile saklayabiliriz.

 #crontab -e

 komutunu çalıştırdığımızda gelen editöre aşağıdaki kodu yapıştırırsanız her gün saat 01:00 da uygulama çalışacaktır.

0 1 * * * python /var/lib/dhcpd/dhcp_strap.py

4 Mayıs 2013

Posted In: dhcp, dhcp leases, Gezegen, linux, network

Konsolda Türkçe Klavye kullanmak

Linux dağıtımınızı gui olmadan kurduysanız muhtemelen varsayılan klavye ayarı olarak ingilizce gelmiştir. Türkçe klavyede ingilizce klavye etkileşimi kullanan ne kadar kötü bir şey olduğunu bilir. bazen bir "=" işareti için 20 tane tuşa basarsınız. Komut satırında klavye özelleştirmelerini şöyle yapıyoruz:

(Debian)
öncelikle aşağıdaki paketleri " sudo apt-get install " komutu ile yüklüyoruz. Gerekli seçimleri türkçe ve türkiye şeklinde yapıyoruz.

console-data 
unicode-data 
language-pack-de-base

ardından

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
komutunu yazıp türkçe q klavyemizi seçiyoruz ve reboot ediyoruz.

16 Nisan 2013

Posted In: Gezegen, linux, ubuntu

Merhaba Linux Etkinliği

Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesinde Linux'a gönül vermiş Akademisyenlerimizle birlikte "Merhaba Linux" etkinliğini düzenledik. Çoğunlukla mühendislik fakültesinden gelen öğrencilerimize GNU/Linux ve Özgür Yazılım hakkında bilgiler verdik. Oldukça güzel ve aydınlatıcı bilgiler verdiğimizi sanıyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak hem akademik hemde idari (Ben idari birimdeyim) birimlerde Linux'u kullanmak ve kullandırmak hedefindeyiz. Sayın Daire Başkanımız Yrd. Doç Dr. Ali Osman ÇIBIKDİKEN'in bunda payı çok büyük. Özellikle mühendislik öğrencilerini açık kaynaklı yazılımlarla daha üretken ve özgür düşünmeye yönlendiriyor. Yrd. Doç Dr. Akif ERİŞMİŞ hocamız ise Programlamaya Giriş dersinde öğrencilerimize öncelikli olarak linux kullanımı ve kabuk programlamayı öğretiyor. Türkiyede kaç üniversitede Linux bir ders olarak okutuluyor bilmiyorum ama çok az olduğu kesin.Etkinlik GDG Konya resmi topluluğu adı altında yapılan ikinci etkinlikti. GDG Konya olarak 2 haftada bir cumartesi günleri benzer etkinlikler düzenlenecek. Son olarak etkinliğimize ait bir kaç resmi paylaşıyorum. 
Özgür Kalın ...
24 Mart 2013

Posted In: Gezegen, linux

Ubuntu da codeigniterBugün sabahtan beri hasta olduğum için yatmak zorunda kaldım. Bende boş boş yatacağıma biraz şu codeigniter frameworkü bende öğreneyim diye düşündüm. Bir giriş yapmış oldum. Ayrıca Özgür php yazılım dilini Pranga altına alır gibi Windows 7 işletim sisteminde kullanmak istemedim. Öncelikle apache ve php5 yükledim aşağıdaki linkten yararlandım ama siz php 5 yükleyin tutorial biraz eski sanırım.( sudo apt-get install php5 )
http://mfyz.com/ubuntuda-apache-php-mysql-ve-phpmyadmin-kurulumu--lamp/

Sonra başladım dreamveawer alternatifi aramaya yaklaşık 4-5 tane program kurup kaldırdım en sonunda Aptana programını buldum. önce arayüzü gözüme biraz karışık göründü ancak codeigniter kodlamaya başlayınca çok memnun oldum çünkü codeigniter'a intellisense (tamamlama) desteği veriyormuş.Şöyle ki "function" yazıp enter tuşuna basınca aşağıdaki gibi bir şablon geliyor:

public function functionName($value='')
{

}
aynı şekilde class yazınca da bir şablon geliyor.Aptana Studio 3 ü kurmak için de aşağıdaki yönergeyi kullanabilirsiniz.
http://www.samclarke.com/2012/04/how-to-install-aptana-studio-3-on-ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/

Şimdi un şeker tamam olduğuna göre helva yapmak için tarifleri anlatan güzel videolar lazım:
http://www.youtube.com/watch?v=QTN94rH4PVc&list=PLfAfrKyDRWrESaYx7_xaB50EP2LmYTjN_
afiyet olsun

17 Mart 2013

Posted In: codeigniter, Gezegen, ubuntu

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com