Infinality

Font rendering’e yapılacak en büyük lütuf mevcut dağıtımınıza Infinality‘nin freetype yamalarını kurmak olacaktır. Dağıtımınız için hazır bir paket büyük bir ihtimalle olmayacaktır, indirmek için;

  1. x86_64
  2. i386

Dosyayı /etc/fonts dizini içine açıyoruz ve dikkat etmemiz gereken en öneli husus fontconfig-infinality adında bir alt dizin olmaması. Ardından  /etc/fonts/conf.d/ dizini içinde 52-infinality.conf symlink’i olup olmadığına bakıyoruz, varsa tüm işimiz bitmiştir.

Ayarlar için /etc/fonts/infinality/infinality.conf dosyası içindeki yönlendirmelere göre istediğmiz sonucu alana kadar kurcarlıyoruz. Ayar dosyası ile uğraşmak istemiyorsanız infinality klasörü içindeki infctl.sh dosyasını ;

# sudo sh infctl.sh setstyle

şeklinde çalıştırarak öntanımlı ayarlardan birini seçebilirsiniz.


2 Kasım 2012

Posted In: font rendering, freetype, gnu, infinality, linux, tech

Samsung Unified Driver

Samsung’un itina ederek fakat sürücüleri ve kurulumu için bir o kadar da özensiz sunucular hazırladığı yazıcılarını, GNU/Linux ortamında kurmak kimi vakit kolay gibi gözüken kimi vakit de insanı feveran ettiren bir hal alması, Samsung’a teşekkürname belgesi hazırlamama neden oluyordu.

Gelelim bu mihnetten kurtulmanın kısa ve bir o kadar da kolay aşamasına;

  1. Samsung Unified Driver 4.00.36
  2. Dağıtımınızdan libstdc++, libjpeg6 ve sane paketlerini kuruyorsunuz.

Sürücüyü indirerek muvafık gördüğümüz bir dizine açıyoruz. Ardından bize -eğer elimizde tarayıcı yoksa- kopyalamamız gereken dosyaları şu şekilde;

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/backend/mfp /usr/lib(ya da lib64)/cups/backend/

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/filter/* /usr/lib64/cups/filter/

# cat cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/ppd/(yazıcı modeliniz).ppd | gzip -9 > (yazıcı modeliniz).ppd.gz

# sudo mkdir /usr/share/cups/model/samsung

# sudo cp (yazıcı modeliniz).ppd.gz /usr/share/cups/model/samsung/

http://localhost:631 adresine girerek yazıcınızı ekliyor ve en güzelinden bir test sayfası yazdırıyorsunuz. Eğer bu yazıcıyı paylaşmak istiyorsanız yapmanız gereken ayarlar da;

LogLevel warn

SystemGroup wheel

Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS
BrowseAddress @LOCAL
BrowseLocalProtocols CUPS
DefaultAuthType None
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption IfRequested

<Location />
Order allow,deny
Allow all
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>

Geriye kalan ayarlara ise dokunmuyorsunuz ve işiniz bitiyor. Son olarak elinizde hem tarayıcı hem yazıcı olan işlevsel bir ekipmanınız mevcut ve bunun tarayıcı kısmını da kullanmayı düşünüyorsunuz;

sudo cp cdroot/Linux/noarch/at_root/etc/sane.d/smfp.conf /etc/sane.d/

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so

Son olarak  /etc/sane.d/dll.conf içine smfp yazarak sürücüyü aktif hale getiriyoruz ve işlemimiz, bize verilen zahmet bitiyor.


1 Kasım 2012

Posted In: driver, gnu, linux, printer, samsung, scanner, sürücü, tarayıcı, tech, unified, yazıcı

Shell Scripting III – Linuxta İşlemler

Bir önceki yazımda basit dizin ve dosya yönetim komutları üzerinde durmuştuk. Dosya ve dizin yönetimi Linux Shell’in en önemli görevlerindendir. Fakat uygulamalarımızı yazmaya başlamadan önce bakmamız gereken Shell’in bir kaç  önemli özelliği daha bulunuyor. Bu yazı dizimizde Linux sistem yönetimi ile ilgili bilgilerimizi paylaşacağız. Programları İzlemek Linux sistem yöneticisinin en önemli görevlerinden birisi sistemde çalışan […]

26 Nisan 2009

Posted In: BSD, gnu, İşlem, linux, process, Shell Scripting, unix

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com