OOXML raporu

Ocak ay?nda b?l?m?m?ze TSE’den daha ?nceki OOXML g?r???n? de?erlendiren ve yeni g?r?? isteyen bir yaz? g?nderilmi?ti. Biz de k?sa s?re i?inde Internet’teki iki taraftan kaynaklar? ve di?er ?lke g?r??lerini okuyarak b?l?m g?r??? olu?turan bir rapor haz?rlam??t?k. Raporu da??tmad???m?z? farkettim. Buyrun: OOXML ODT? Bilgisayar M?hendisli?i g?r???

27 Mart 2008

Posted In: bilgisayar, teknik

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com