Mehmet

Olur ya, bir çatışmada ölürsem,
Arkamdan yas tutmayın.

Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım.
Bedenimden komandomu çıkarmayın,
Onlar benim onurumdur,
Ölünce kefenim olacak...

Başımdan mavi beremi çıkarmayın,
O benim şanım,şerefim olacak...

Ayağımdan botlarımı çıkarmayın,
Onlar nice yollar aşacak,
Şehit olursam Sırat köprüsünden geçecek...

Elimden tüfeğimi almayın,
O benim mezarıma sembol olacak...

Yaramın kanını silmeyin,
Ahirette hesabı sorulacak...

Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın,
O benim madalyam olacak...


* Bu şiir, Hakkari - Çukurca - Üzümlü Jandarma Sınır Karakolu'nda görevliyken 12 Aralık 1993 günü saat 21.00 sıralarında bölücü eşkiya ile yapılan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Zekeriya Gülyaman'ın şahsi eşyaları içerisinden çıkmıştır.

10 Ekim 2007

LKD YK’ya veda

2003 y?l?nda yedek ?yelikten dahil olmu? oldu?um Linux Kullan?c?lar? Derne?i Y?netim Kurulu’ndan 1 hafta kadar ?nce istifa ettim. Y?netim Kurulu’nun yo?un toplant? program?na ve ?al??ma y?ntemine uyamad???m i?in uzun s?redir gurur duyarak s?rd?rd???m bu g?revi b?rakt?m. Malesef devam ederek bir ?eyleri de?i?tirecek enerjim yoktu.

Tabi dernekle olan ili?kimi kesmiyorum. Derne?e bir ?ye olarak katk? vermeyi s?rd?rmek istiyorum. Dernek ciddi bir b?y?me sanc?s? ge?iriyor. Bir kullan?c? toplulu?u olarak boyundan ?ok b?y?k i?leri ba?aran dernek daha b?y?k, ?rg?tl? bir yap?y? ayn? temellerde devam ettiremiyor. Benim bulundu?um d?nemde YK olarak bunu de?i?tirmek i?in ?e?itli planlar yapt?k ama arzulad???m?z a??l?m? getiremedik ve derne?in kendini devam ettirmesi i?in gerekli b?rokrasiyle u?ra?maktan ?rg?tlenmeye y?nelik ciddi ad?mlar atamad?k.

Ben yine de derne?in gelece?ini ?ok ayd?nl?k g?r?yorum. Bu YK ve g?revi May?s’ta devir alacak YK’n?n ?yelerin de deste?iyle derne?i ?ok daha ba?ar?l? yerlere getirece?ine inan?yorum. Sonu?ta y?netimler ge?icidir ama ?yeler derne?e sahip ??kt?k?a dernek ya?ayacakt?r.

Bir y?l? a?k?n s?redir beraber ?al??t???m?z Y?netim Kurulu ?yelerine ve g?revi benden teslim alacak ?yelere ba?ar?lar diliyorum. D?rt y?ll?k g?revim s?ras?nda bir kusur ettiysem affola…

10 Ekim 2007

Posted In: lkd

Gençliğe Hitabe

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.


Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordulari dagitilmiş ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.


Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç oldugun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

K. ATATÜRK
20 Ekim 1927

9 Ekim 2007

Posted In: istiklal

Hayali Yazılımcı

Başlıkta gördüğünüz deyim henüz literatüre girmedi. Ama yakında girecektir zannımca ben de isim babası olayım istedim. Sebebini buradan okursunuz.

Not: Bu arada çeşitli mecralarda "devlet işletim sistemi geliştireceğine o parayı yazılımcılara teşvik olarak verse memleket ihya olurdu" diye yırtınan bir takım lamer bozmaları ile yardakçılarının gözü aydın. Buyrun bakalım alın teşviklerinizi de ne geliştirecekmişsiniz bizler de bir görelim.

7 Ekim 2007

Posted In: kına, teşvik, yazılım

The Unforgiven 2

root@sophia:/home/sickprincess# startx
The program 'startx' is currently not installed. You can install it by typing:
apt-get install xinit
bash: startx: command not found
root@sophia:/home/sickprincess# apt-get install xinit
The program 'apt-get' is currently not installed. You can install it by typing:
apt-get install apt
bash: apt-get: command not found

6 Ekim 2007

Bağlantısız Haber Televizyonu

Odatv.com adlı haber televizyonu ( haber sitesi değil ) yayına başladı.Soner Yalçın ve Cüneyt Özdemir tarafından kurulan televizyonun bilindiği kadarı ile hiçbir medya grubu ile direkt bağlantısı yok. Televizyondan ilginç bir haberde aşağıda.

Bu görüntü Irak işgaline katılan İngiliz askerlerinin kamerasından yansıyor. Kendi jeeplerinin içinde arkadan gelen arabalara rastgele ateş ediyorlar. Arkadan gelen arabaları vurduklarında seviniyor, vuramadıklarında üzülüyorlar.

4 Ekim 2007

Posted In: internet, odatv.com

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com