Periyodik cetvel, spektrum tablosu, bunlar inan?lmaz bir hazine.

a?a??daki yaz? bizim Kovan laboratuvar?n?n gazetelerde ??kan haberlerden birine ?nternet’ten yap?lm??:

Otomatik kontrol mefhumu olduk?a ?nemli.Art?k insanl?k ?yle bir hale geldi ki birbirlerini ?ld?rme yar???na giren modern entel toplumu y?z?nden otomataya girmemek yaz?k olurdu.insanlar aray?? i?indeler mor ?tesi,k?z?l ?tesi derken art?k galaksiler aras? haberle?meye kadar gidiyor.Bir mor ?tesi amp?l ba?l?yor ses titre?imlerini aynen g?nderiyor.Temel bilimler ?ok ?nemli.Periyodik cetvel,spektrum tablosu bunlar inan?lmaz bir hazine.?nsano?lunun bilgi hazinesi kimsenin tekelinde kalmamal?,yay?lmal?.

Kesinlikle s?per ­čÖé . Organize yapay zekayla ilgili ?ok de?erli ?al??malar yapan bir laboratuvar?n b?t?n ?al??mas?n? aslen pek alakal? olmayan “may?n temizleme”ye indirgeyen habercilere mi yoksa bu yorumu ve di?er yorumlar? yapanlara m? g?leyim bilmiyorum. Sonu?ta ?lkenin bilime bak??? komik, hatta trajikomik ­čÖé

26 Haziran 2007

Posted In: Akademik, Geyik, Ya?am

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com