How to use a self signed certificate repo with Gradle

Sometimes we need to use repos by self signed certs. Even Though you import self sign cert on your jvm. Gradle ignore to use keystore. The issues is mostly likely “Exception in thread “main” javax.net.ssl.SSLHandshakeException” or packages that can’t be downloaded because of an invalid certificate.

To be able to use self signed cert repo you should follow these steps:

Export certificates of Your Artifactory
Open your artifactory in browser and export its certificate (in order to get certificate from chrome browser open console, move to security tab and click view certificates, after that you will be able to export by dragging certificate icon to desktop).

Import self signed cert to cacerts keystore

keytool -import -trustcacerts -alias mvn -file <self-signed-cert-file> -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

Add JVM params on gradle.properties file
On the project’s root directory create or edit the gradle.properties file and add the line below.
org.gradle.jvmargs=-Djavax.net.ssl.keyStore=“$JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts” -Djavax.net.ssl.keyStoreType=KeychainStore -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=changeit

Now you are ready to use self signed maven repo. 

3 Nisan 2020

Posted In: gradle, java, jvm, keystore, maven, security, selfsigned, SSL

Java happens before rules for Concurrency

The rules for happens-before are:

Program order rule. Each action in a thread happens-before every action in that thread that comes later in the program order.
Monitor lock rule. An unlock on a monitor lock happens-before every subsequent lock on that same monitor lock.
Volatile variable rule. A write to a volatile field happens-before every subsequent read of that same field.
Thread start rule. A call to Thread.start on a thread happens-before every action in the started thread.
Thread termination rule. Any action in a thread happens-before any other thread detects that thread has terminated, either by successfully return from Thread.join or by Thread.isAlive returning false.
Interruption rule. A thread calling interrupt on another thread happens-before the interrupted thread detects the interrupt (either by having InterruptedException thrown, or invoking isInterrupted or interrupted).
Finalizer rule. The end of a constructor for an object happens-before the start of the finalizer for that object.

5 Eylül 2016

Posted In: concurrency, happens-before, java, lock, thread, volatile

Java happens before rules for Concurrency

The rules for happens-before are:

Program order rule. Each action in a thread happens-before every action in that thread that comes later in the program order.
Monitor lock rule. An unlock on a monitor lock happens-before every subsequent lock on that same monitor lock.
Volatile variable rule. A write to a volatile field happens-before every subsequent read of that same field.
Thread start rule. A call to Thread.start on a thread happens-before every action in the started thread.
Thread termination rule. Any action in a thread happens-before any other thread detects that thread has terminated, either by successfully return from Thread.join or by Thread.isAlive returning false.
Interruption rule. A thread calling interrupt on another thread happens-before the interrupted thread detects the interrupt (either by having InterruptedException thrown, or invoking isInterrupted or interrupted).
Finalizer rule. The end of a constructor for an object happens-before the start of the finalizer for that object.

5 Eylül 2016

Posted In: concurrency, happens-before, java, lock, thread, volatile

How to really persist your file in Java

Use FileChannel.force(boolean) or FileDescriptor.sync() to force data to be persistent on disk. Either of them can work. FileChannel.force use FileDispacther.force[1] and it calls fdatasync or fsync in Java 8. 

When you use OutputStream.flush, it does not guarantee the data to be written to disk, just flush it to OS. Better to use FileOutputStream.getChannel().force(true) or FileOutputStream.getFD().sync() to guarantee the persistency, performance might not be good.

Special Thanks to Yongkun. He wrote very good blog post. [2]

[1] http://hg.openjdk.java.net/jdk8/jdk8/jdk/file/687fd7c7986d/src/solaris/native/sun/nio/ch/FileDispatcherImpl.c#l141

[2] http://yongkunphd.blogspot.com/2013/12/how-fsync-works-in-java.html

9 Ağustos 2016

Posted In: fdatasync, FileChannel, fsync, java, OutputStream

How to really persist your file in Java

Use FileChannel.force(boolean) or FileDescriptor.sync() to force data to be persistent on disk. Either of them can work. FileChannel.force use FileDispacther.force[1] and it calls fdatasync or fsync in Java 8. 

When you use OutputStream.flush, it does not guarantee the data to be written to disk, just flush it to OS. Better to use FileOutputStream.getChannel().force(true) or FileOutputStream.getFD().sync() to guarantee the persistency, performance might not be good.

Special Thanks to Yongkun. He wrote very good blog post. [2]

[1] http://hg.openjdk.java.net/jdk8/jdk8/jdk/file/687fd7c7986d/src/solaris/native/sun/nio/ch/FileDispatcherImpl.c#l141

[2] http://yongkunphd.blogspot.com/2013/12/how-fsync-works-in-java.html

9 Ağustos 2016

Posted In: fdatasync, FileChannel, fsync, java, OutputStream

Why does Java’s hashCode() in String use 31 as a multiplier?

The value 31 was chosen because it is an odd prime. If it were even and the multiplication overflowed, information would be lost, as multiplication by 2 is equivalent to shifting. The advantage of using a prime is less clear, but it is traditional. A nice property of 31 is that the multiplication can be replaced by a shift and a subtraction for better performance: 31 * i == (i << 5) - i. Modern VMs do this sort of optimization automatically.

(from Chapter 3, Item 9: Always override hashcode when you override equals, page 48, Joshua Bloch’s Effective Java)

27 Temmuz 2016

Posted In: effectivejava, hashcode, java, string

Why does Java’s hashCode() in String use 31 as a multiplier?

The value 31 was chosen because it is an odd prime. If it were even and the multiplication overflowed, information would be lost, as multiplication by 2 is equivalent to shifting. The advantage of using a prime is less clear, but it is traditional. A nice property of 31 is that the multiplication can be replaced by a shift and a subtraction for better performance: 31 * i == (i << 5) - i. Modern VMs do this sort of optimization automatically.

(from Chapter 3, Item 9: Always override hashcode when you override equals, page 48, Joshua Bloch’s Effective Java)

27 Temmuz 2016

Posted In: effectivejava, hashcode, java, string

Çeviri sözlüğü yayında

Özgür yazılım çevirileri arasında arama gerçekleştirmenizi sağlayan Çeviri Sözlüğü yayında.

Proje fikri nereden çıktı?

Sitenin hakkında kısmında da değindiğim gibi, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri'nde stajımı gerçekleştirirken özgür yazılım çevirilerine katkı sağlamıştık. Çeviriler yaparken en çok ihtiyaç duyduğum şey, birden fazla yaygın anlamı olan kelimenin daha önce hangi Türkçe karşılığı kullanıldığı oluyordu. Bence bu konu, çevirinin bütünlüğü açısından da önemli. Aynı projede hatta aynı programda kelimelerin ortak bir karşılığı kullanılması, kullanıcıların da isteyeceği bir şeydir diye tahmin ediyorum.

Burada öğrendiğim yöntem ile, çevireceğim kelimenin daha önceki çevirisini görmek için ilgili projenin tüm çeviri dosyalarını bir dizine indirip, komut satırından "grep" komutu ile bulmak istediğim kelimenin çevirilerini ekrana getirebiliyorum.

Zaman içerisinde bu işlemi web uygulaması ve veritabanı ile yapma fikri kafamda oluştu ve sitenin şuan ki hali meydana geldi.

Teknik olarak neler var?

Tüm çeviri dosyaları bir dizin altında bulunuyor. Ayıklama (parse) işlevi gören Java kodu, po uzantılı çeviri dosyalarını işleyerek İngilizcesini, Türkçe çevirisini ve dosya isimini veritabanına atıyor.

Linux Tomcat üzerinde çalışan Jsp de sorgu çekmenizi sağlayıp, sonuçları ekrana getiriyor.

Neden Java?

İşin kodlama kısmında Java teknolojilerini tercih ettim. .po dosyalarını ayıklama işlemi Python'da polib kitaplığı ile hali hazırda gayet pratik bir şekilde yapılabiliyor. Lakin Java'yı seçerek iş yerinde kullandığım ve öğrendiğim teknolojiler yardımı ile hali hazırdaki bilgi birikimi mi kullanabilecek, aynı zamanda bu proje ile yeni öğrendiğim şeyler iş yerinde bana faydası dokunabilecekti. Aynı şekilde veritabanında da Postgresql tercih etmemin sebebi hem özgür olması hem de iş yerinde kullandığımız bir sistem olmasıdır.

Yazdığım kodda doğrudan polib'den  yararlanmasamda, polib'in kaynak kodunu inceleyerek, ayıklama işi yapan Java kodu için fazlası ile ilham aldım.

Lictionary.in

Projeyi heyecanla ilerletirken bir yandan daha önce böyle bir çalışma olmuş ya da mevzu bahsi geçmiş mi diye araştırırken, lictionary.in sayfası ile karşılaştım. 2011 yılında gerçekleştirilen bu proje ile daha önce nasıl karşılaşmadım bilmiyorum.

Çevirileri tablolama açısından benim yapmak istediğim site ile tamamen aynı fikir üzerine kurulu. Daha önce yapılmış olanı yapmak bir süre hevesimi kırsa da, projenin eğitici yönünden dolayı yaptığım işi yarıda bırakmak istemedim.

Ne öğrendim?

.po dosyalarını ayıklama işlemlerini gerçekleştirirken temel Java bilgilerimi ilerlettim.
Postgresql bilgilerimi ilerlettim.
Jsp ile tanıştım.
Jsp'den gelen talepleri işlemek ve tekrar Jsp'ye göndermek için Servlet kullandım.

Bu proje bahanesi ile DigitalOcean'dan çok cüzi miktara Linux sunucu sahibi oldum. İnsanın elinin altında bandı geniş, alanı geniş bir VPS'i olması çok güzel :) Sitenin yayında olmasını sağlayan işlerin çok büyük çoğunluğunu kendim gerçekleştirdim. Daha önce LKD'nin eğitimine katıldığım ve LFS ile uğraştığım için işin en kolay kısmı Linux sistem yönetimi alanında oldu :)

DigitalOcean'dan kiraladığım sunucuya svn kurdum ve projeyi orada sakladım. svn co, svn up komutlarından öteye giderek svn yönetimi ile ilgili işleri öğrendim.

Ha unutmadan birde, sunucu sahibi olmadan önce projemi dışarısı ile paylaşmak için dizüstünde kurulu olan Ubuntu sistemi mi kullanıyordum. Bilgisayarımı barındırma olarak kullanabilmek için port yönlendirme, iptables vb konularda bilgi sahibi oldum. Bilgisayarımı barındırma olarak kullanmak gençlik hayalimdi :)

Sayfalama (pagination) işlemleri sırasında MVC ile tanıştım. Sürekli duyduğum birşeydi. Uygulamalı olarak tanımış oldum.

Temel HTML, CSS kodlarını öğrendim.

Proje ile uğraşırken karşılaştığım sorunlar ve çözümleri

Birileri sayfama giripte, "bunu nasıl yapmış acaba" diyebileceği ve aynı zamanda benim üzerinde bir süre takıldığım konularda yararlandığım kaynakları paylaşmak istiyorum.

tablonun css'i için hazır kodlar kullandım. Ufak tefek değişiklikler dışında olduğu gibi kaynaktan yararlandım

http://johnsardine.com/freebies/dl-html-css/simple-little-tab/

Sonuçları sayfalamak için aşağıdaki kaynağı takip ettim. Üzerine eklemeler yaptım. İlerleyen sürümlerde tablolamada jQuery'ye geçecek olsam da, MVC öğrenmeme vesile olması sebebiyle taglib (JSTL) kullandığıma pişman değilim.

http://theopentutorials.com/examples/java-ee/jsp/pagination-in-servlet-and-jsp/ 

Tomcat'te Türkçe karakter sorunu yaşadım. Konu Jsp ile alakalı zannederek Google'da bu konudaki bir çok sayfayı tekrar tekrar ziyaret ettim. Lakin bakış açımı değiştirince çözüm Tomcat'te olduğunu farkettim. Bunun ile ilgili

http://struts.apache.org/release/2.0.x/docs/how-to-support-utf-8-uriencoding-with-tomcat.html

Html etiketlerini düz metin olarak göstermek için

http://stackoverflow.com/questions/6817262/how-to-display-html-tags-as-plain-text


Sistem tarafında iş arkadaşım Gökhan Atmaca'dan, kodlama ve arayüz konusunda diğer çalışma arkadaşlarımdan epeyce fikir aldım. Onlara da teşekkürler.

Biterken

Veritabanı üzerinde çalışmak isteyenler için, yedeğini (dump) paylaşabilirim.

Henüz 5 aylık Java serüvenim var. Bulduğunuz hata veya absürtlükleri değerlendirirken bunu göz önünde bulundurarak değerlendirirseniz sevinirim. 

Böyle ufak bir proje için bu kadar dil dökmüş olmamı garipseyebilirsiniz, lakin yazmayı seviyorum :)

Gelecek sürümlerde görüşmek üzere.


29 Ocak 2014

Posted In: çeviri sözlüğü, Gezegen, java, linux, programlama

Java split() metodunda kırpmanın önüne geçme

Java'da bir dizgeye split() metodunu uyguladığımız zaman, dizgenin son kısımlarında boş (yani "") dönmesi gereken alanlar kırpılıyor ("trim" uygulanıyor).

Örneğin aşağıdaki gibi bir dizgemiz olsun.
String degerler = "0|0|0|1|||0|1|0|||";
degerler dizgesini boruya (pipe, "|") göre split() ettiğimde karakter dizisi içerisinde geriye "0", "1" yada "" değerleri dönecek.
String[] karakterDizisi = degerler.split("\\|"); 
Yukarıdaki kodu uyguladıktan sonra split() metodu en sondaki "0" rakamından sonraki  "|||" kısmını kırpıyor ve boş değerleri listeye dahil etmiyor.  Bu durumda karakterDizisi'nin uzunluğu 9 dönüyor.

Bu durum String.split(String regex) bağlantısında açıkça belirtilmiş.

Kırpılan alanları da karakter dizisine eklemek istiyorsanız, sınırlama değeri girmelisiniz. Sınırlama değeri  split() metodunun dizgeye kaç defa uygulanacağını belirtir.  split() metodunun kaç defa uygulanacağına dair bir sınır girmek istemiyorsanız eksili bir sayı girmeniz yeterli.

Sınırlama değeri ile kullanmak için sözdizimi şu şekilde: String.split(String regex, int limit)

Örnek olarak;
String[] karakterDizisi = degerler.split("\\|", -1); 

Artık karakterDizisi uzunluğunda bir sınır yok ve boş alanlar da listeye dahil. Yukarıdaki kodu uyguladıktan sonra listenin uzunluk değeri 12 dönüyor.

Kaynak: http://stackoverflow.com/questions/14414582/java-split-string-to-array

18 Ocak 2014

Posted In: Gezegen, java, programlama, split metodu

Tomcat Sunucuda JNDI ile Hibernate konfigürasyonu

Tomcat uygulama sunucusunda context.xml conf. dosyasından DataSource bilgilerini JNDI pattern bilgisi ile alıp EntityManager nasıl oluştururuz?

Şöyle ki;

Tomcat altındaki context.xml içerisine resource tanımlamamız gerekiyor.

<Context>
  <Resource auth="Container"      driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
   initialSize="20" maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
   name="jdbc/jndiName" validationQuery="select 1 from dual"
   password="password" type="javax.sql.DataSource"
   factory="org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSourceFactory"
   url="your DB connection url" username="username"/>
</Context>

Bu resource bilgileri içerisinde bağlantı bilgilerinin (url, kul. adı, şifre vs.) haricinde hangi kütüphanenin DataSource sınıfından yararlanacağımızıda belirtmemiz gerekiyor. “name” özelliği ise bizim JNDI patern bilgisini yazdığımız kısım.

Projemizin web.xml dosyası içerisine;

<resource-ref>
  <description>Oracle DB Connection</description>
  <res-ref-name>jdbc/jndiName</res-ref-name>
  <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
  <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>

eklememiz gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra javax.naming kütüphanesini kullanarak bilgileri çekeceğiz:

InitialContext initialContext = new InitialContext();
BasicDataSource  envCtx = (BasicDataSource) initialContext.lookup("java:comp/env/jdbc/jndiName");

envCtx.getDriverClassName();
envCtx.getUrl();
envCtx.getUsername();

..

şeklinde gereken bilgileri aldıktan sonra bir map yardımıyla EntityManagerFactory oluşturuyoruz. Buradaki BasicDataSource sınıfı org.apache.tomcat.dbcp.dbcp kütüphanesini ait.

HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>();
map.put(Environment.DRIVER, driver);
map.put(Environment.URL, url);
map.put(Environment.USER, user);
EntitiyManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory(yourPersistanceUnitName, map);

EntityManager em = factory.createEntityManager();

Environment sınıfı  org.hibernate.cfg kütüphanesine ait.


21 Kasım 2012

Posted In: apache tomcat, db connection, Gezegen, java, oracle db, oracle jdbc driver

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com