QA ve Geliştiriciler

QA ile Geliştirici ekibi arasında iletişim kritik öneme sahiptir. Bu iki ekibin ne yaptıkları konusunda bir birlerini sürekli haberdar etmeleri ve günlük toplantılarda bir araya gelmeleri test süreçlerinin ve hata takibinin verimli bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Her iki ekibinden bir birlerinden beklediği bazı şeyler vardır. Bunları nerede dile getirecekleri ve nasıl iletecekleri de ayrı bir sorundur. Klasik hata takip sistemlerinin yanında anlık düzenlemelerinde yapılabilmesi için farklı iletişim kanalları kullanılmalıdır. İletişim bu gibi konularda anahtar kelimedir.

QA ekibinin geliştiricilerden beklentisi başlangıçta ürünün ne olduğunu öğrenmektir. Eğer ürünün fikrinin ortaya çıkışından itibaren QA ekibini işin içine katıp SCRUM yönteminde ki gibi esnek bir gelişim süreci işlerseniz buna gerek olmayabilir ama hazır bir ürünü belli bir aşama kat ettikten sonra test edecekseniz ürünün ne olduğunu ve müşteriye nasıl sunulması gerektiğini QA ekibine anlatmanız gerekir. Aksi takdirde neyin doğru neyin yanlış olduğunun kararını vermek için QA ekibi tekrardan size dönmek zorunda kalır. Kullanıcılar tarafından ürünün özelliği sanılan bir konu geliştiriciler açısında bir hata olarak kabul edilebilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için kontrol süreçlerine başlamadan önce ürün hakkında ayrıntılı bilgi QA ekibine verilmelidir.

QA için yararlı olabilecek bir diğer hususta olası hatalar konusunda geliştiricilerin görüşleridir. Karmaşık sistemlerde hatalara daha sık rastlanılır ve geliştiriciler daha programlama aşamasında nerelerde sorun olabileceği tahmin edebilirler, bunların önceden bildirilmesi QA ekibinin bu konulara yoğunlaşıp bu alanları iyice incelemesine olanak sağlar. Eğer bir hata bulunmazsa geliştiricilerin hata çıkma korkusuda giderilmiş olur.

Bir hata bulunduğunda bunun raporlanmasının ardından hızlı bir şekilde cevap verilmesi ve giderilme aşamalarının ne durumda olduğunun da QA ekibine bildirilmesi gerekir. Bir hata giderildiyse öncelikle bu bildirilmeli, düzeltiliyorsa ne kadar sürede düzeltilecek, geliştiriciler ne aşamadalar bunların hepsi bildirilmeli.

Benzer şekilde ürün üzerinde bir değişiklik yapılacağı zamanda QA ekibine anında haber verilmelidir. QA ekibinden habersiz bir değişiklik yapılması "bu değişiklik önemsiz ya da ufak görülse dahi" kritik hatalara yol açabilir. Ummadık taş baş yarar sözü kulağa küpe olmalı ve yapılan her değişiklik QA ekibine bildirilmelidir. Karmaşık ürünlerin gelişim sürecinde ufak değişikliklerin olmaması gereken alakasız hatalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Gelecek olan güncellemeler, değişiklik notları, güncelleme takvimleri QA ekibine ivedilikle iletilmelidir. Bu şekilde ekipte kendini bu değişikliklere göre ayarlar ve zamanı geldiğinde uygun testleri yapabilir.

31 Mart 2010

Posted In: developers, geliştiriciler, linux, qa

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com